Uczynki miłosierdzia

Nasza wspólnota miała okazję poprowadzić 11 marca Drogę Krzyżową u Ojców Dominikanów. Na początku uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, a po niej zaczęliśmy rozważanie kolejnych stacji.

Z racji, iż mamy rok miłosierdzia, staraliśmy się w pewien sposób nawiązać do tego. Każda stacja Drogi Krzyżowej miała przypisany jeden uczynek miłosierdzia. Staraliśmy się odnieść rozważanie do najróżniejszych sytuacji, które mają miejsce w naszym życiu i są powiązane z ostatnimi chwilami życia Chrystusa.
Modliliśmy się przy każdej stacji, abyśmy otworzyli się na uczynki miłosierdzia zarówno względem ciała jak i duszy oraz wypraszaliśmy wiele łask .

Był to czas pięknej modlitwy i osobistej relacji z Bogiem.

Recommended Posts