Kim jesteśmy?

Coś więcej

Można powiedzieć, że nie łączy nas wiele. Jesteśmy różnymi ludźmi, w różnym wieku, o różnym statusie społecznym. Mamy różne pomysły na siebie, na życie, na naszą wspólnotę.

Czasem wydaje się, że te różnice są aż za duże.

Mamy jednak jeden wspólny element: spotkaliśmy w swoim życiu Jezusa, Emmanuela, Boga pośród nas. Daliśmy mu się odnaleźć. Zobaczyliśmy Jego tajemniczą obecność w naszym życiu.

W ten oto sposób wszystkie nasze różnice stały się okazją do jeszcze większego zachwytu Bogiem. Bo oto każdy z nas, bez względu na okoliczności w jakich żyje, zasmakował ogromnej miłości Boga.

Nie spotykamy się jednak po to, żeby wspominać jakieś minione wydarzenie. Chcemy Boga coraz głębiej poznawać, coraz bardziej wchodzić w Jego tajemnice. Tu i teraz.
Kiedy poznajemy Boga, rozglądamy się wokół. Widzimy całą rzeszę ludzi, która nie poznała Jego Ojcowskiej miłości. Często widzimy historie bardzo podobne do naszych. Widzimy i wiemy, że Bóg chce okazywać swoją moc i bliskość każdemu, bo każdy jest Jego dzieckiem.

Rozpowiadamy więc o Nim wszędzie i wszystkim, tak jak tylko umiemy. A Bóg dopełnia tego głoszenia, przyprowadzając wszystkich do siebie.