Formacja

Spotkania wtorkowe

Jak to wygląda?

Są otwarte dla wszystkich – zarówno dla tych, którzy chcą podjąć formację we Wspólnocie św. Jacka, jak i osób, które nie chcą na stałe wiązać się ze wspólnotą, a pragną wspólnie uwielbiać Pana Boga, usłyszeć świadectwo Jego działania w życiu (lub podzielić się nim) albo po prostu chcą sprawdzić, jak właściwie nasze spotkania wyglądają.

Kiedy i gdzie?

W każdy wtorek gromadzimy się na mszy świętej o 19:00 w klasztorze oo. Dominkanów w Poznaniu. Następnie (w zależności od tygodnia) przenosimy się do dużej sali bądź wychodzimy głosić na ulice. Jeśli chcesz wiedzieć co czeka Cię na najbliższym spotkaniu, zajrzyj do naszego terminarza.

Kręgi biblijne

Jak to wygląda?

Na co dzień formujemy się także w małych grupkach tzw. kręgach biblijnych, gdzie wspólnie czytamy pismo święte. Kręgi są miejscem dla każdego, od młodzieży po najstarszych. Uczestnicy kręgów często świadczą o tym, że słowo Boże i homilie, które czytają, prowadzą ich w codziennym życiu oraz pomagają im rozwiązywać napotykane problemy. Kręgi skutecznie otwierają na działanie Ducha Świętego i pozwalają patrzeć na świat przez pryzmat miłości Bożej. Dzięki dzieleniu się słowem, przez osoby uczestniczące w kręgu, dowiadujemy się jak inni widzą Pana Boga i aplikują Jego miłość do swojego życia, co pozwala nam na naukę tego jak my możemy to robić.

Kiedy i gdzie?

Spotykamy się raz w tygodniu w różnych małych grupach, w naszych domach. Specyficznym typem kręgów biblijnych są kręgi małżeńskie, które spotkania mają co dwa tygodnie.

„Przejście”

Jak to wygląda?

Zanim osoba podejmie formację pogłębioną, powinna przejść warsztaty prowadzone przez członków Wspólnoty św. Jacka, które mają na celu wprowadzenie w ewangelizację i w charyzmat wspólnoty.

Kiedy i gdzie?

Warsztaty „Przejścia” odbywają się mniej więcej dwa razy do roku, według ustalonego wcześniej terminarza. Czas ich trwania to kilka godzin w piątek wieczorem i sobota do ok. godz. 15.00.

Formacja pogłębiona

Jak to wygląda?

Osoby, które rozeznają, że ich powołaniem jest ewangelizacja i po warsztatach „Przejścia” zdecydują się na związanie ze Wspólnotą św. Jacka, podejmują pogłębioną formację we wspólnocie. Jest ona ukierunkowana na kształtowanie ewangelizatorów i formatorów ewangelizatorów oraz wprowadzenie do ściślejszego życia wspólnotowego.

Kiedy i gdzie?

Dodatkowe spotkania odbywają się raz w miesiącu w klasztorze oo. dominkanów, zazwyczaj w trzecią sobotę miesiąca (w szczególnych przypadkach tydzień później lub wcześniej).