Formacja

Spotkania wtorkowe

Jak to wygląda?

Są otwarte dla wszystkich – zarówno dla tych, którzy chcą podjąć formację we Wspólnocie św. Jacka, jak i osób, które nie chcą na stałe wiązać się ze wspólnotą, a pragną wspólnie uwielbiać Pana Boga, usłyszeć świadectwo Jego działania w życiu (lub podzielić się nim) albo po prostu chcą sprawdzić, jak właściwie nasze spotkania wyglądają.

Kiedy i gdzie?

W każdy wtorek gromadzimy się na mszy świętej o 19:00 w klasztorze oo. Dominkanów w Poznaniu. Następnie przenosimy się do sali o. Jana Góry OP (kiedyś Duża Sala – w części klasztornej), gdzie słuchamy Bożego Słowa, dzielimy się w małych grupkach i modlimy się w formie muzycznego uwielbienia !

Kręgi biblijne

Jak to wygląda?

Ci z nas, którzy pragną bardziej zaangażować się we Wspólnocie, spotykają się na tzw. kręgach biblijnych, gdzie wspólnie czytają Pismo Święte. Kręgi są miejscem dla każdego, od młodzieży po najstarszych. Uczestnicy kręgów często świadczą o tym, że słowo Boże i homilie, które czytają, prowadzą ich w codziennym życiu oraz pomagają im rozwiązywać napotykane problemy. Kręgi skutecznie otwierają na działanie Ducha Świętego i pozwalają patrzeć na świat przez pryzmat miłości Bożej. Dzięki dzieleniu się Słowem, przez osoby uczestniczące w kręgu, dowiadujemy się jak inni widzą Pana Boga i aplikują Jego miłość do swojego życia, co pozwala nam na naukę tego, jak my możemy to robić.

Ewangelizacja uliczna

Jak to wygląda?

Niektórzy z pośród nas czują szczególne powołanie do tzw. pierwszego głoszenia, bezpośredniego przepowiadania Ewangelii. Ewangelizacja uliczna niesie wiele możliwości włączenia się w posługę – poprzez modlitwę (osoby chętne pozostają przez ten czas w Kaplicy Adoracji) oraz wyjście na ulicę i wspólne głoszenie Słowa Bożego.

Być może czujesz, że Bóg powołuje cię do głoszenia Dobrej Nowiny innym ludziom? Nasza wspólnota jest miejscem, w którym przez stopniową formację i towarzyszenie doświadczonym ewangelizatorom będziesz mógł wzrastać w tym szczególnym powołaniu!

Formacja pogłębiona

Jak to wygląda?

Osoby, które rozeznają, że chcą związać się na dłużej ze Wspólnotą św. Jacka, podejmują pogłębioną formację we wspólnocie. Jest ona ukierunkowana na głębsze poznawanie Pisma, nauczania Kościoła, kształtowanie ewangelizatorów oraz wprowadzenie do ściślejszego życia wspólnotowego np. poprzez uczestnictwo w kręgach biblijnych oraz w posłudze wspólnoty (różne posługi związane z wtorkowymi spotkaniami, ewangelizacja uliczna, prowadzone rekolekcje, służba ewangelizacyjna podczas spotkań Lednickich itp.)