ULICA

Czy o Bogu można mówić tylko w kościele? Jesteśmy przekonani o tym, że radosna nowina o Jezusie Chrystusie powinna dotrzeć do każdego!

Lednica

Drugą – obok ewangelizacji ulicznej – istotną przestrzenią głoszenia Ewangelii dla naszej wspólnoty jest coroczne czerwcowe spotkanie młodzieży na Polach Lednickich.

REKOLEKCJE

Odpowiadając na potrzeby duszpasterskie, podejmujemy również głoszenie kerygmatycznych rekolekcji szkolnych. Pragniemy kreatywnie głosić prosty przekaz o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.