Spotkanie odpowiedzialnych

Autor:
W Życie wspólnoty

Chcemy być Wspólnotą, która jest zasłuchana w Ducha Świętego i posłuszna Jego natchnieniom przy podejmowaniu różnych decyzji – Wspólnotą, która daje Mu się prowadzić, bo wierzymy, że to On jest źródłem jedności.

Dlatego co jakiś czas całe grono Odpowiedzialnych spotyka się w celu przedyskutowania różnych ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem i posługą wspólnoty. Pierwsze takie w tym roku duszpasterskim spotkanie odbyło się w minioną środę 11 listopada.

Była to okazja do dzielenia się tym, czego w naszej posłudze doświadczyliśmy w ostatnich tygodniach oraz do pochylenia się nad tym, co przed nami w bliższej i dalszej przyszłości. A przede wszystkim była to sposobność do umocnienia więzi między nami i odnawiania w sobie ducha służby – abyśmy mogli całym sercem angażować się w bycie we Wspólnocie.

Recommended Posts