II Forum Ewangelizacyjne

W minioną sobotę na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się spotkanie wspólnot ewangelizacyjnych z naszej archidiecezji w ramach II Forum Ewangelizacyjnego. Hasłem spotkania były słowa z Ewangelii wg św. Mateusza „Wy dajcie im jeść…” (Mt 14,16).

Spotkanie rozpoczęło się wspólnym uwielbieniem, a potem ponad 600 uczestników mogło wysłuchać konferencji bp Edwarda Dajczaka, ks. Mirosława Tykfera i bp Damiana Bryla, którzy mówili o tym, dlaczego potrzeba dziś nowej ewangelizacji, czym ona jest i jak dalej prowadzić tych, których zewangelizujemy. Oprócz tego w ramach warsztatów i paneli dyskusyjnych mogliśmy zaczerpnąć z doświadczenia innych wspólnot i parafii, poznać ich sposób działania, wymienić się opiniami.

Przez całe spotkanie kilka osób z naszej Wspólnoty prowadziło stoisko, na którym sprzedawaliśmy naszą książkę „Kerygmat w nowej ewangelizacji” oraz koszulki ewangelizacyjne. Zapraszaliśmy też do włączenia się we wspólną ewangelizację w ramach POMP-y (której pierwsza odsłona będzie miała miejsce już 17 listopada) oraz dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami z ewangelizacji ulicznej.

Dla nas wielką radością było spotkać inne wspólnoty, którym bliska jest ewangelizacja i zobaczyć, w jakiej obfitości Duch się rozlewa i inspiruje różne dzieła. Mamy nadzieję i o to się modlimy, aby to Forum było kolejnym ożywczym impulsem do wzrostu dzieła głoszenia w naszej archidiecezji.

W minioną sobotę na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się spotkanie wspólnot ewangelizacyjnych z naszej archidiecezji w ramach II Forum Ewangelizacyjnego. Hasłem spotkania były słowa z Ewangelii wg św. Mateusza „Wy dajcie im jeść…” (Mt 14,16).

Spotkanie rozpoczęło się wspólnym uwielbieniem, a potem ponad 600 uczestników mogło wysłuchać konferencji bp Edwarda Dajczaka, ks. Mirosława Tykfera i bp Damiana Bryla, którzy mówili o tym, dlaczego potrzeba dziś nowej ewangelizacji, czym ona jest i jak dalej prowadzić tych, których zewangelizujemy. Oprócz tego w ramach warsztatów i paneli dyskusyjnych mogliśmy zaczerpnąć z doświadczenia innych wspólnot i parafii, poznać ich sposób działania, wymienić się opiniami.

Przez całe spotkanie kilka osób z naszej Wspólnoty prowadziło stoisko, na którym sprzedawaliśmy naszą książkę „Kerygmat w nowej ewangelizacji” oraz koszulki ewangelizacyjne. Zapraszaliśmy też do włączenia się we wspólną ewangelizację w ramach POMP-y (której pierwsza odsłona będzie miała miejsce już 17 listopada) oraz dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami z ewangelizacji ulicznej.

Dla nas wielką radością było spotkać inne wspólnoty, którym bliska jest ewangelizacja i zobaczyć, w jakiej obfitości Duch się rozlewa i inspiruje różne dzieła. Mamy nadzieję i o to się modlimy, aby to Forum było kolejnym ożywczym impulsem do wzrostu dzieła głoszenia w naszej archidiecezji.

Recommended Posts