Kiedy człowiek się modli, Pan Bóg w nim oddycha

Autor:
W Formacja

We wtorek 2 lutego, po Eucharystii o 19.00, kolejny raz zgromadziliśmy się jako Wspólnota Św. Jacka na cotygodniowym spotkaniu w Kaplicy U Pana Boga za piecem.

Tradycyjnie rozpoczęliśmy radosnym wielbieniem, a w części formacyjnej wysłuchaliśmy prelekcji dotyczącej kolejnych sposobów modlitwy. Tym razem głos zabrał Jakub, który przybliżył nam ciekawą formę modlitw jaką stanowią Litania oraz Akatyst. Każda z nich może być jedną z wielu dróg w kierunku budowania więzi z Panem Bogiem. Szczególnie zatrzymała nas refleksja nad rolą Litanii, która nie tylko pozwala poznawać lepiej Matkę Boską, Jezusa czy Świętych ale też odkryć piękno Tych, którym oddajemy się w opiekę. Wobec tego, podczas powierzania swojego życia, warto także odkryć możliwość do uwielbienia Świętych w wielu pięknych wezwaniach, które mają swe źródło w Miłości. Urozmaicanie każdego dnia naszej relacji z Panem Bogiem to z pewnością to, co sprawi, że Jego Obecność w naszym życiu nabierze jeszcze piękniejszego wymiaru.

Recommended Posts