Zmartwychwstał!

Chrystus zmartwychwstał!

Tę nowinę kolejne pokolenia chrześcijan przekazują sobie od dwóch tysięcy lat. Dla nas ta prawda to coś więcej niż słowa – to konkretne Wydarzenie – coś czego doświadczamy w naszym życiu i czym chcemy się dzielić z innymi. Bo Chrystus chce mocą swojego Zmartwychwstania każdego człowieka podźwignąć ze śmierci grzechu do nowego życia.

Życzymy Wam wszystkim takiego właśnie doświadczenia – Chrystusa, który pokonuje Wasz grzech, Wasze słabości i Wasze trudności, szczególnie tam, gdzie wydają się one kamieniem nie do podniesienia. A gdy zobaczycie to w swoim życiu, to życzymy Wam, abyście umieli się tym autentycznie dzielić z innymi, bo przecież „my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4,20)!

Recommended Posts