Przejście i formacja sobotnia

W tym miesiącu nasza formacja miała niecodzienny wymiar- tym razem było to Przejście, podczas którego dwie osoby rozeznawały decyzję o dołączeniu do naszej Wspólnoty. Cieszymy się, że takie osoby są, ponieważ tylko wtedy możemy stawać się liczniejszą Bożą drużyną, która wyraża chęć głoszenia :) Piątek miał charakter bardziej modlitewny ale nie zabrakło i poruszenia w konferencji podstawowych kwestii, bez których ruszyć do głoszenia się nie da. Mimo tego to jednak modlitwa była najważniejsza, bo to nie nasze treści, świadectwa ale przede wszystkim treść relacji z Duchem Świętym uzdalnia nas do Jego głoszenia. Sobota przybrała kształt bardziej konferencyjny. Była mowa o tym jak mówić swoje świadectwo, jak głosić kerygmat oraz jak ważna w ewangelizacji jest modlitwa. W trakcie tego intensywnego merytorycznie czasu zdążyliśmy także coś przekąsić, a potem wybraliśmy się na wspólną Ewangelizację uliczną aby w głoszeniu, kiedy to realizuje się nasz charyzmat, zakończyć Przejście jak i nasze spotkanie Formacyjne. Mamy nadzieję, że osoby, które chcą się bardziej zaangażować faktycznie odkryją w sobie powołanie do tego, by Jezusa głosić wszystkim, wszędzie i na wszystkie sposoby!

Recent Posts