Miłość Cię wybrała czyli Ewangelizacja na Lednicy 2017!

Chyba zdjęcia wszystko wam opowiedzą. Było pięknie, jak co roku. Ewangelizacja na Polach Lednickich to wspaniałe doświadczenie spotkania z Bogiem w drugim człowieku. A także w sobie samym…

Jacki zapraszają jak co roku do uczestnictwa w swoim największym dziele!

Więcej informacji na naszej facebookowej stronie Ewangelizatorzy Lednicy :)

Fot. Monika Pańka.

Recent Posts