Listopadowa POMPA

Za nami kolejna POMPA!  W tym miesiącu włączyliśmy nasz ewangelizatorski zapał w dzieło misji ewangelizacyjnych jakie odbywały się od 12 do 20 listopada w Parafii  św Jana Apostoła i Ewangelisty na ul. Fortecznej. Nie mogło nas tam zabraknąć, wszak to właśnie na terenie tej parafii, za przynagleniem Ducha Św i dzięki zaproszeniu proboszcza ks. Waldemara Szlachetki., głosimy Dobrą Nowinę już od października.

Wtorkową POMPę rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św, w czasie której usłyszeliśmy  Słowa Jezusa: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.”Ap 3,20 Słowa te były proroczą zapowiedzią naszej ewangelizacji, na którą zostaliśmy posłani w indywidualnej modlitwie przez księdza proboszcza oraz ks. Pawła Bogdanowicza.  Na ewangelizację po osiedlowych blokach udaliśmy się razem z naszymi braćmi i siostrami ze Szkoły Nowej Ewangelizacji, wspólnoty Koinonia Jana Chrzciciela oraz klerykami z Wyższego seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego. Tego wieczora zapukaliśmy nie tylko do wielu mieszkań, ale też do wielu ludzkich serc, ogłaszając zbawienie i królowanie Jezusa Chrystusa. Plony tych spotkań i rozmów poznamy w wieczności, a tymczasem pozostajemy  pełni radości i wdzięczności, że mogliśmy po raz kolejny uczestniczyć w misji głoszenia Ewangelii.  Żniwo jest nadal wielkie,  i świadomość tego nie pozwala nam usiąść spokojnie i powiedzieć „teraz możemy odpocząć”. Wychodzi na to, że naprawdę odpoczniemy dopiero w niebie.

Recent Posts