Kręgi biblijne

…czyli nie tylko Msza święta. Największym świadectwem jest bycie wspólnotą budującą więzi oparte na wspólnym słuchaniu i rozważaniu Słowa Bożego. Chcemy w kręgu osób nam bliskich dzielić się tym, jak Bóg przez konkretne Słowo działa w naszym życiu i jak przemienia nasze serce. Zabiera z kamienia i daje z ciała.