Diakonia Słowa

…czyli nie tylko po swojemu. Wsłuchujemy się w Słowo Boże, które Pan Bóg kieruje do nas. Wierzymy, że On ma dla nas najlepszy plan, dlatego Jemu oddajemy kierownictwo. Mimo, że mamy mnóstwo pomysłów na to, jak mogłaby wyglądać ewangelizacja i życie wspólnotowe, ostatecznie chcemy, by to plan Boga był naszą opcją numer jeden. Diakonia Słowa animuje także we wspólnocie praktykę dzielenia się Słowem Bożym, promuje trudną sztukę słuchania oraz – jeszcze trudniejszą – posłuszeństwa.

Odpowiedzialny

Kamil Janowicz