Diakonia muzyczna

…czyli nie tylko po cichu. Cotygodniowe, pełne mocy i radości uwielbienie to w dużej mierze ich zasługa. Doskonale pamiętają o maksymie św. Augustyna, że „kto śpiewa, dwa razy się modli”. Diakonia muzyczna nie przestaje podnosić sobie (i reszcie wspólnoty!) wokalnych i instrumentalnych poprzeczek po to, by śpiew rzeczywiście prowadził nas do spotkania z Tym, który sam jest najpiękniejszą Pieśnią.