Diakonia modlitwy

… czyli nie tylko słowem. Ewangelizacja, której nie widać. Za to najbardziej skuteczna i najbardziej potrzebna. I najtrudniejsza. Bez zakorzenienia w modlitwie, w kontemplacji i adoracji Chrystusa żadne głoszenie nie miałoby sensu. Misją diakonii modlitwy jest wstawiennictwo za członkami wspólnoty i dziełami, które podejmują.