Podsumowując … i wybierając!

Autor:
W Uncategorized

Każdy kolejny rok życia naszej Wspólnoty to zmiany. Mówi się, że zmiana jest jedyną stałą rzeczą, ale perspektywa wiary zmienia to postrzeganie i jako najbardziej stałą wartość pokazuje Tego, który powołał nas jako Wspólnotę. Jedyny niezmiennie pewny fundament, na którym można zbudować coś trwałego. Bóg, który gromadzi, posyła do opowiadania o tym jaki jest dobry i uzdalnia do posługi.  Odpowiedzialni są nowi ale Duch zawsze jest ten sam. Ten sam twórca nowych pomysłów, który wyznacza ten sam cel ale prowadzi do niego zawsze nieco inną drogą. Bo Bóg jest twórczy a my, stworzeni na Jego obraz, uczymy się tego, aby nie spocząć na laurach, ale by rozwijać się dalej jako Wspólnota i współtworzyć Bożą rzeczywistość współpracując z Jego łaską.

Właśnie w takim charakterze, 15 czerwca, podsumowaliśmy nasz wspólny rok, który dobiega końca. Był to intensywny czas, ale jak to Czarek kiedyś ładnie napisał, ,,intensywność z Jezusem dodaje sił”, więc każde zmęczenie było tym dobrym, które daje poczucie uczestnictwa w czymś, na co czas nie był stracony. Realizowaliśmy się na wielu płaszczyznach.  Tradycyjne formacyjne wtorki, Kręgi Biblijne, Piątkowa ewangelizacja, nasza nowa tegoroczna inicjatywa ewangelizacyjna- Pompa, która odbywała się z wyjątkową energią, Formacyjne soboty, Wspólne przeżywanie roku liturgicznego, Rekolekcje w Pobiedziskach,  Wspólna Wigilia, prowadzone przez nas Rekolekcje, Wspólne Śniadanie Wielkanocne, rozmaite wyjścia integracyjne i Ewangelizacja na Lednicy… To wszystko, co się spełniało w planie założonym przez odpowiedzialnych we wrześniu 2015 roku służyło naszemu wzrostowi, który dotykał różnych wymiarów naszego życia. A w tym wszystkim byliśmy dotykani przede wszystkim przez Boga. Tworzyliśmy i zacieśnialiśmy więzi między nami, uczyliśmy się postrzegania wielu spraw, które są istotne dla wiary i byliśmy uzdalniani do tego, żeby głosić- zarówno podczas piątkowej ewangelizacji ale i prowadzonych Rekolekcji czy Lednicy. Bóg uobecniał się w tym wszystkim przemieniając nas i doskonaląc każdą naszą słabość dzięki zanurzeniu w Jego mocy.

To, co było i jest wspólne, działo się tylko dzięki Jego niemożliwej do wyczerpania łasce. To Bóg jest istotą wszelkich połączeń między nami. Każdy z nas jest jego dzieckiem więc jednocześnie wszyscy tworzymy jedną wielką rodzinę. Doświadczenie wspólnoty to doświadczenie Boga! :)

Jak to się dzieje co roku w czerwcu, za sprawą naszych wyborów, zmienił się skład odpowiedzialnych.  Niektórzy pozostali bez zmian. Na przykład nasz Lider, którym w przyszłym roku będzie Kamil a my będziemy nadal cieszyć się  uporządkowaniem i zintegrowaniem wielu przestrzeni naszego wspólnotowego życia dzięki temu, co wnosi jako ktoś kto nas skutecznie organizuje i jednocześnie wspiera. Podobnie jak w zeszłym roku, Diakonią Ewangelizacji zaopiekuje się Jakub ale wraz z Anią, Diakonią modlitwy Paweł,  Diakonią Rozeznawania Słowa Martyna, Diakonią Muzyczną Ania i drugi Paweł, Kręgami Biblijnymi Kinga i Tomek a Finansami Michał. Po pięciu latach Karina i Krzysztof oddają posługę odpowiedzialnej za Diakonię Medialną Monice a Ewangelizację na Lednicy będzie koordynować Adrian z Zuzią, natomiast za Herbaciarnię odpowiadać będzie Michał.   Zmianie nie ulegnie nasz Duszpasterz. Cieszymy się, że Ojciec Andrzej nadal będzie z nami!

Jak będzie w przyszłym roku? Trudno przewidzieć. Ale pewne jest to, że całością opiekuje się dobry pasterz, który na pewno będzie chciał zbliżyć nas do siebie abyśmy pełnili Jego wolę i  mogli jak dotąd opowiadać o wielkich rzeczach, które dokonał, tym, których podeśle nam do słuchania. Czego podejmiemy się za rok i jakie będą tego owoce? Bóg szykuje dla nas rzeczy, które są wielkie- nie ograniczajmy więc Go! :)

 

 

 

 

Recent Posts