Majowa Pompa

Początek tego tygodnia był nietypowy. Za nami niesamowity czas Wigilii Zesłania Ducha Świętego, podczas której posługiwaliśmy w dominikańskim kościele. To był dobry czas odnowienia zażyłości z Duchem i otwarcia naszych serc na jego działanie. Niepostrzeżenie nadszedł wtorek. 17 maja pozostaliśmy wierni założeniu, że każdy trzeci wtorek miesiąca to wyjątkowe oblicze Ewangelizacji Ulicznej- Pompa!

Rozpoczęliśmy Eucharystią o 19, a po niej uwielbialiśmy. Modląc się, wzywaliśmy Ducha Świętego, aby dawał nam przeświadczenie tego, że jesteśmy świątynią Boga, który pragnie, aby o Nim opowiedzieć.

Po raz kolejny raz udowodniliśmy, że potrafimy. Razem z nami, Jackami, byli członkowie innych wspólnot. Mimo niesprzyjającej pogody, mimo własnych trudności, mimo zbliżających się egzaminów, wyszliśmy ponownie na ulicę, aby ogłosić z mocą obecność żywego Boga. Wierzymy, że wielu z obecnych tam wówczas ludzi nie pozostało obojętnych na świadectwa, które mogli usłyszeć dzięki nagłośnieniu. A gdy cała nasza rodzina jednocząca się w Zmartwychwstałym Jezusie powróciła pod Starego Marycha, uwielbialiśmy raz jeszcze, aby donośnym śpiewem dzielić się radością Ewangelii także tam.

Po przybyciu do Niebieskiej zastała nas niespodzianka. Nasz duszpasterz, Ojciec Andrzej, postanowił ugościć nas z okazji swoich imienin dnia poprzedniego. Oczywiście nie omieszkaliśmy być wówczas na mszy z okazji Jego święta i wręczyć mu czegoś, co będzie małym prezentem od Jego Wspólnoty :) Kto by spodziewał, że  będziemy dzielić się doświadczeniem z ewangelizacji przy wybornym torcie i herbacie?

Mimo, że ubiegła Pompa jak i poprzednie już  za nami, wierzymy, że boża łaska nie przestaje pracować w sercach tych, których spotkaliśmy. Prośmy dobrego Boga, aby posyłał do nich Ducha. Wówczas odważą się podejść bliżej Jego Miłosierdzia i odkryją, że życie z nim to życie niezwykłe bo z Kimś nie z tego świata. :)

 

Recent Posts