Misja Talitha Kum

Przez cały ten tydzień w Poznaniu trwa Misja Talitha Kum, czyli ewangelizacja całego naszego miasta. Pretekstem do tego wydarzenia są obchody 1050 rocziny powstania w Poznaniu pierwszego na polskich ziemiach biskupstwa. Z tej okazji przez cały tydzień liczne wspólnoty, grupy i duszpasterstwa z Poznania prowadzą rozmaite dzieła ewangelizacyjne w wielu punktach miasta. Nie mogło zabrkanć tutaj i nas!

Przez ostatnie trzy dni obstawialiśmy dobrze znany nam punkt przy ulicy Wrocławskiej, gdzie co miesiąc odbywa się koordynowana przez nas POMPA. Tym razem działaliśmy tam wspierani przez grającego an gitarze Janusza i kilka dziewczyn z jednej z ratajskich parafii. Od środy do piątku od 18.00 do 20.00 głosiliśmy Ewangelię, opowiadaliśmy o naszym osobistym doświadczeniu wiary i wspólnie się modliliśmy. Całością koordynowali Jakub z Emilią, a w samo głoszenie włączyło się wiele osób z naszej Wspólnoty, na ile każdemu pozwalały różne obowiązki.

Bardzo jesteśmy Bogu wdzięczni za to doświadczenie jedności z innymi poznańskimi wspólnotami. A przede wszystkim tego, że kolejny raz chciał, abyśmy, mimo całej naszej niedoskonałości, mogli stać się jego świadkami!

A już za tydzień – EWANGELIZACJA NA LEDNICY :)

Recent Posts