Liturgia Godzin

Autor:
W Formacja

Pierwsze spotkanie w nowym roku liturgicznym już za nami. Standardowo rozpoczęliśmy je wspólnym uczestnictwem w Eucharystii, w trakcie której swój debiut miała diakonia muzyczna – razem z nią mogliśmy uwielbiać Boga śpiewem.
Uwielbienie kontynuowaliśmy w kaplicy u Pana Boga za piecem, a po nim wysłuchaliśmy prelekcji Patryka o Liturgii Godzin, będącej modlitwą całego Kościoła uświęcającą każdą godzinę dnia. Przenieśliśmy się także do starożytnej Grecji, w której liturgią nazywaną służbę państwu lub ubogim i zobaczyliśmy, że ta modlitwa jest analogicznie służbą modlących się osób dla tych, którzy się nie modlą.

W przyszły wtorek zapraszamy do wspólnego uczestnictwa w Drodze Światła, gdzie będziemy posługiwać muzycznie. Początek o 18.00 w kościele pw. św. Małgorzaty na Śródce.

Recommended Posts